POLISI PEMBELIAN

▪️ Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui  untuk dipatuhi oleh  anda ketika membuat belian secara dalam talian di mana-mana akaun media sosial Teamon Malaysia e-store. Di bawah merupakan Terma & Syarat yang perlu di fahami oleh semua pelanggan Teamon Malaysia.

▪️Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Terma Penggunaan & Syarat-syarat yang terkemudian yang akan diguna pakai. Syarat- syarat dan Terma

Penggunaan ini terpakai antara anda dan Teamon Malaysia Sdn Bhd pejabat berdaftar yang mana terletak di Jalan Dagangan 13 Pusat Bandar Bertam Perdana 13200 Kepala Batas Pulau Pinang.

PEMBELIAN PRODUK OLEH PENGEDAR

▪️ Anda hanya boleh membuat pembelian produk-produk sedia ada untuk dijual dan dimana butirannya di paparkan pada Teamon Malaysia e-store.

▪️ Untuk kegunaan peribadi, sama ada oleh anda sendiri atau oleh penerima yang dicadangkan bagi produk Teamon, kami berhak untuk menolak mana-mana pesanan dan mempunyai sebab munasabah untuk jualan seterusnya.

▪️ Maklumat produk yang boleh dibeli (termasuk harga ) telah dinyatakan pada Teamon Malaysia e-store.

▪️ Teamon Malaysia mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa semua butiran, keterangan, dan harga produk yang dipaparkan pada e-store adalah benar pada masa itu apabila maklumat yang berkaitan diletakkan pada Teamon Malaysia e-store. 

▪️ Walaupun segala usaha untuk memastikan Teamon Malaysia e-store dikemaskini, maklumat yang terpapar tidak semestinya menggambarkan kedudukan tepat pada saat anda membuat pesanan.

PESANAN PRODUK

▪️Harga produk yang disenaraikan di e-store Teamon Malaysia adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.

▪️Semua produk Teamon Malaysia tertakluk kepada kawalan harga selaras.

▪️Sebaik sahaja anda telah memilih produk- produk yang anda ingin menempah, anda akan berhubung secara online untuk membuat tempahan.

▪️Invois online akan diberi kepada anda untuk mengesahkan tempahan produk sebelum membuat bayaran. 

▪️Sebaik sahaja anda meminta nombor akaun untuk membuat bayaran anda telah membuat tawaran yang mengikat bagi barangan jualan tersebut. 

MEMBUAT BAYARAN

▪️Selepas pembayaran dilakukan oleh pihak anda, pihak akaun dari Teamon Malaysia akan membuat semakan dan pengesahan samada transaksi telah berjaya atau tidak. Selepas itu barulah proses pos barang akan dilakukan. Oleh yang demikian pihak Teamon Malaysia tidak menetapkan tarikh atau masa yang tepat dalam urusan pos barang.

▪️Pihak kami hanya akan menganggap belian anda sah apabila kami menerima butiran bayaran lengkap seperti yang dipersetujui.

Teamon Malaysia berhak menolak atau tidak akan dapat memproses pesanan anda jika

▪️Produk yang anda pesan tidak diteruskan atau telah tiada.

▪️Bukti bayaran anda tidak jelas atau mengelirukan.

▪️Anda tidak memenuhi kelayakan untuk pesanan kriteria seperti dinyatakan di atas.

HADIAH PERCUMA

▪️ Kos hadiah percuma ditanggung sepenuhnya oleh Teamon Malaysia

▪️ Hadiah percuma yang disenaraikan di e-store Teamon Malaysia adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal dan bergantung kepada selagi stok masih ada.

▪️ Walaupun segala usaha untuk memastikan jumlah hadiah percuma dikemaskini, maklumat yang terdapat pada suatu masa tertentu tidak semestinya menggambarkan kedudukan tepat pada saat anda membuat pesanan.

▪️ Kami berhak untuk tidak menyertakan hadiah percuma kepada pelanggan jika stok hadiah percuma telah habis.

▪️ Jika dirasakan perlu, kami berhak untuk menukar hadiah percuma kepada satu bentuk hadiah percuma yang lain yang dirasakan sesuai.

BAUCAR DAN DISKAUN

▪️Kupon atau baucar tunai tidak boleh digunakan pada barangan promosi.

▪️Baucar dalam talian adalah hanya sah untuk pembelian dalam talian.

▪️Kami berhak menolak baucar yang telah tamat tempoh penyertaan

PENGEPOSAN

▪️ Kami akan berikan nombor rujukan tracking kepada anda untuk tujuan semakan anda.

▪️ Selepas proses pos dilaksanakan, pihak Teamon Malaysia tidak akan bertanggungjawab sekiranya barang anda tidak sampai ke tangan anda.

▪️ Sebarang kehilangan/semakan/pencarian parcel yang tidak sampai adalah dibawah tanggungjawab pihak anda dan pejabat pos itu sendiri.

▪️ Untuk status pengeposan kami teleh menyediakan segala maklumat yang difikir perlu untuk rujukan pelanggan. 

▪️ Kami berusaha untuk melakukan pengeposan dengan kadar segera. Bagaimana pun sekiranya tempoh pengeposan lebih lama diperlukan kami akan memastikan pelanggan tahu mengenai info ini.

KEROSAKAN DAN BARANGAN YANG SALAH TERIMA

▪️Anda boleh menukar barangan anda jika barang-barang dalam pesanan anda rosak atau barangan yang anda terima itu bukan barang yang pada asalnya dari pesanan anda. 

▪️Pertukaran barangan adalah sah dalam tempoh 48 jam daripada tarikh barang yang diterima. Sila ambil perhatian bahawa pihak kami hanya boleh menukar barangan dengan nilai yang sama atau nilai yang rendah sahaja. 

▪️Dimana pertukaran yang mempunyai nilai yang lebih tinggi, anda perlu membayar perbezaan amaun pembayaran tersebut.

POLISI PEMULANGAN UNTUK PEMBELIAN ATAS TALIAN

▪️Sebelum anda membuat bayaran anda, anda boleh semak kandungan tempahan dan jumlah bayaran dalam invois yang diberikan kepada anda. 

▪️Pihak kami menasihatkan anda untuk menyemak kembali dengan teliti dan mengubah suai pesanan jika perlu dalam invois anda sebelum membuat bayaran. 

▪️Setelah bayaran dibuat, tempahan anda telah memasuki proses penghantaran dan tiada perubahan dibuat pada masa hadapan.

▪️Produk yang telah dijual tidak boleh dikembalikan, oleh itu dukacita dimaklumkan bahawa tempahan tidak boleh dibatalkan sebaik sahaja ditempah, Sila pastikan anda telah diperiksa dan mengesahkan semua butiran dan maklumat sebelum anda memproses bayaran anda.

▪️Dengan budi bicara yang difikirkan perlu, proses pemulangan semula wang pelanggan perlu melalui tempoh 30 hari bekerja. 

PEMBATALAN PESANAN

▪️Kami komited untuk menyediakan produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Jika atas apa-apa sebab anda tidak berpuas hati sepenuhnya, kami gembira untuk membuat pertukaran produk untuk produk baru dan belum dibuka yang dikembalikan dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran. (Untuk pesanan tempahan dan antarabangsa).

▪️Semua produk berharga biasa  dan belum dibuka boleh ditukar dengan resit/invois atau pesanan pos pembungkusan invois.

▪️Semua produk boleh ditukar sekali sahaja.

▪️Produk yang dijual boleh dikembalikan, tetapi kami dengan senang hati akan menukar produk dengan produk lain yang mempunyai nilai yang sama atau nilai yang lebih besar.

▪️Semua penghantaran dan/atau pengendalian caj asal tidak boleh dikembalikan. Produk ini perlu dikembalikan dalam jenama asal baru melalui mod  penghantaran pilihan penghantar.

▪️Kami mengesyorkan bahawa anda menggunakan perkhidmatan kurier yang boleh dipercayai dengan perkhidmatan pengesanan bungkusan untuk mengelakkan kerosakan.

▪️Dukacita dimaklumkan bahawa produk  yang dijual dalam talian tidak boleh ditukar di kedai-kedai pada masa ini.

▪️Sila benarkan satu (1) hingga tiga (3) minggu dari hari anda kembalikan produk bagi permintaan anda untuk diproses. Anda akan dihubungi sebaik sahaja pulangan anda selesai.

▪️Teamon berhak untuk membuat keputusan muktamad jika produk yang dikembalikan dalam keadaaan tidak memuaskan, atau syarat-syarat di atas tidak dipenuhi.

▪️Pemulangan produk yang tidak berjaya dijual oleh pengedar kami adalah diatas budi bicara syarikat. 

▪️Kami berhak menolak pemulangan dengan sebab yang tidak munasabah.

▪️Jika barang diterima dan pihak kami menjanjikan bayaran semula. Bayaran yang akan diterima adalah 50% dari harga sebenar.

▪️Kami akan hubungi anda sebaik sahaja kami menerima dan memproses bungkusan untuk memberitahu anda bahawa bungkusan itu selamat tiba di tangan kami.

▪️Jualan barangan dan item dibeli menggunakan kod diskaun adalah muktamad, tidak boleh dikembalikan, tidak akan dikembalikan dan  tidak boleh ditukar.

PERLINDUNGAN PENIPUAN

▪️Dalam usaha untuk melindungi anda dan juga diri kita daripada penipuan atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang lain, Teamon Malaysia akan menapis semua pesanan dan berhak untuk menahan atau menolak sebarang proses pesanan disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang. 

▪️Teamon Malaysia boleh meminta salinan penyata Kad Kredit anda melalui email untuk mengesahkan pembayaran anda.

▪️Teamon Malaysia juga berhak untuk melumpuhkan mana-mana akaun ahli atau enggan menghantar ke alamat tertentu dalam kes penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang.

UMUM

▪️Segala pembelian adalah di bawah tanggungjawab pembeli sepenuhnya. Teamon Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kemalangan atau kecederaan atau apa-apa sahaja yang mendatangkan mudarat ke atas pembeli yang berkaitan dengan produk yang dibeli.

▪️Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.