KEROSAKAN DAN BARANGAN YANG SALAH TERIMA

Anda boleh menukar barangan anda jika barang-barang dalam pesanan anda rosak atau barangan yang anda terima itu bukan barang yang pada asalnya dari pesanan anda.Pertukaran barangan adalah sah dalam tempoh 72 jam daripada tarikh barang yang diterima. Sila ambil perhatian bahawa pihak kami hanya boleh menukar barangan dengan nilai yang sama atau nilai yang rendah sahaja. Dimana pertukaran yang mempunyai nilai yang lebih tinggi, anda perlu membayar perbezaan amaun pembayaran tersebut.Semua penghantaran dan/atau pengendalian caj asal tidak boleh dikembalikan.Sila benarkan satu (1) hingga tiga (3) minggu dari hari anda kembalikan produk bagi permintaan anda untuk diproses. Anda akan dihubungi sebaik sahaja pulangan anda selesai.

APABILA MENUKAR BARANGAN ROSAK ATAU BARANGAN YANG SALAH TERIMA KAMI AKAN :

Menguruskan untuk mengumpul barangan dari anda secara percuma.Barangan penggantian dikurier kepada anda secara percuma.

PEMBATALAN PESANAN

Sebelum anda membuat bayaran anda, anda dikehendaki menyemak kandungan tempahan dan jumlah bayaran dalam invois yang diberikan kepada anda. Pihak kami menasihatkan anda untuk menyemak kembali dengan teliti dan mengubah suai pesanan jika perlu dalam invois anda sebelum membuat bayaran. Setelah bayaran dibuat, tempahan anda telah memasuki proses penghantaran dan tiada perubahan dibuat pada masa hadapan.Produk yang telah dijual tidak boleh dikembalikan, oleh itu dukacita dimaklumkan bahawa tempahan tidak boleh dibatalkan sebaik sahaja ditempah, Sila pastikan anda telah diperiksa dan mengesahkan semua butiran dan maklumat sebelum anda memproses bayaran anda.Untuk kes tertentu pembatalan pesanan adalah atas budi bicara atau disebabkan permasalahan courier pemprosesan lambat  , produk yang telah dihantar hendaklan dipulang semula kepada Teamon Malaysia.Semua kos pemulangan semula adalah dibawah tanggungan pelanggan.

PERLINDUNGAN PENIPUAN

Dalam usaha untuk melindungi anda dan juga diri kita daripada penipuan atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang lain, Teamon Malaysia akan menapis semua pesanan dan berhak untuk menahan atau menolak sebarang proses pesanan disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang. Teamon Malaysia boleh meminta salinan penyata Kad Kredit anda melalui email untuk mengesahkan pembayaran anda. Teamon Malaysia juga berhak untuk melumpuhkan mana-mana akaun ahli atau enggan menghantar ke alamat tertentu dalam kes penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang.

HARGA

Harga produk yang disenaraikan di e-store Teamon Malaysia adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.Semua produk Teamon Malaysia tertakluk kepada kawalan harga selaras.

UMUM

Segala pembelian adalah di bawah tanggungjawab pembeli sepenuhnya. Teamon Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kemalangan atau kecederaan atau apa-apa sahaja yang mendatangkan mudarat ke atas pembeli yang berkaitan dengan produk yang dibeli.Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.