PEMBATALAN PESANAN

 • Sebelum anda membuat bayaran anda, anda dikehendaki menyemak kandungan tempahan dan jumlah bayaran dalam invois yang diberikan kepada anda. 
 • Pihak kami menasihatkan anda untuk menyemak kembali dengan teliti dan mengubah suai pesanan jika perlu dalam invois anda sebelum membuat bayaran. 
 • Setelah bayaran dibuat, tempahan anda telah memasuki proses penghantaran dan tiada perubahan dibuat pada masa hadapan.
  

KEROSAKAN DAN BARANGAN YANG SALAH TERIMA

 • Anda boleh menukar barangan anda jika barang-barang dalam pesanan anda rosak atau barangan yang anda terima itu bukan barang yang pada asalnya dari pesanan anda. 
 • Pertukaran barangan adalah sah dalam tempoh 48 jam daripada tarikh barang yang diterima. Sila ambil perhatian bahawa pihak kami hanya boleh menukar barangan dengan nilai yang sama atau nilai yang rendah sahaja. 
 • Dimana pertukaran yang mempunyai nilai yang lebih tinggi, anda perlu membayar perbezaan amaun pembayaran tersebut.

Apabila menukar barangan rosak atau barangan yang salah terima kami akan :-

 • Menguruskan untuk mengumpul barangan dari anda secara percuma.
 • Barangan penggantian dikurier kepada anda secara percuma.

  

PERLINDUNGAN PENIPUAN

 • Dalam usaha untuk melindungi anda dan juga diri kita daripada penipuan atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang lain, Teamon Malaysia akan menapis semua pesanan dan berhak untuk menahan atau menolak sebarang proses pesanan disebabkan oleh penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang. 
 • Teamon Malaysia boleh meminta salinan penyata Kad Kredit anda melalui email untuk mengesahkan pembayaran anda. Teamon Malaysia juga berhak untuk melumpuhkan mana-mana akaun ahli atau enggan menghantar ke alamat tertentu dalam kes penipuan yang disyaki atau aktiviti yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang.

HARGA

 • Harga produk yang disenaraikan di e-store Teamon Malaysia adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.
 • Semua produk Teamon Malaysia tertakluk kepada kawalan harga selaras.

  

PEMBATALAN PESANAN

 • Produk yang telah dijual tidak boleh dikembalikan, oleh itu dukacita dimaklumkan bahawa tempahan tidak boleh dibatalkan sebaik sahaja ditempah, Sila pastikan anda telah diperiksa dan mengesahkan semua butiran dan maklumat sebelum anda memproses bayaran anda.
 • Untuk kes tertentu pembatalan pesanan adalah atas budi bicara atau disebabkan permasalahan courier pemprosesan lambat  , produk yang telah dihantar hendaklan dipulang semula kepada Teamon Malaysia.
 • Semua kos pemulangan semula adalah dibawah tanggungan pelanggan.

  

POLISI PEMULANGAN UNTUK PEMBELIAN ATAS TALIAN

 • Kami komited untuk menyediakan produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Jika atas apa-apa sebab anda tidak berpuas hati sepenuhnya, kami gembira untuk membuat pertukaran produk untuk produk baru dan belum dibuka yang dikembalikan dalam masa 7 hari dari tarikh penghantaran. (Untuk pesanan tempahan dan antarabangsa).
 • Semua produk berharga biasa  dan belum dibuka boleh ditukar dengan resit/invois atau pesanan pos pembungkusan invois.
 • Semua produk boleh ditukar sekali sahaja.
 • Produk yang dijual boleh dikembalikan, tetapi kami dengan senang hati akan menukar produk dengan produk lain yang mempunyai nilai yang sama atau nilai yang lebih besar.
 • Semua penghantaran dan/atau pengendalian caj asal tidak boleh dikembalikan. Produk ini perlu dikembalikan dalam jenama asal baru melalui mod  penghantaran pilihan penghantar. Kami mengesyorkan bahawa anda menggunakan perkhidmatan kurier yang boleh dipercayai dengan perkhidmatan pengesanan bungkusan untuk mengelakkan kerosakan. Dukacita dimaklumkan bahawa produk  yang dijual dalam talian tidak boleh ditukar di kedai-kedai pada masa ini.
 • Sila benarkan satu (1) hingga tiga (3) minggu dari hari anda kembalikan produk bagi permintaan anda untuk diproses. Anda akan dihubungi sebaik sahaja pulangan anda selesai.
 • Teamon Malaysia berhak untuk membuat keputusan muktamad jika produk yang dikembalikan dalam keadaaan tidak memuaskan, atau syarat-syarat di atas tidak dipenuhi.
 • Pemulangan produk yang tidak berjaya dijual oleh pengedar kami adalah diatas budi bicara syarikat. 
 • Kami berhak menolak pemulangan dengan sebab yang tidak munasabah.
 • Jika barang diterima dan pihak kami menjanjikan bayaran semula. Bayaran yang akan diterima oleh pengedar adalah 50% dari harga pengedar.
 • Pengedar di kehendaki bersetuju dengan terma dan syarat ini memandangkan ini adalah ehsan dari kami.
 • Kami akan hubungi anda sebaik sahaja kami menerima dan memproses bungkusan untuk memberitahu anda bahawa bungkusan itu selamat tiba di tangan kami.
 • Jualan barangan dan item dibeli menggunakan kod diskaun adalah muktamad, tidak boleh dikembalikan, tidak akan dikembalikan dan  tidak boleh ditukar.
  

UMUM

 • Segala pembelian adalah di bawah tanggungjawab pembeli sepenuhnya. Teamon Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kemalangan atau kecederaan atau apa-apa sahaja yang mendatangkan mudarat ke atas pembeli yang berkaitan dengan produk yang dibeli.
 • Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.